Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op de gehele website LiesbethJochemsen.nl, haar goederen en haar diensten.
Lees ook het koekjes beleid.

Liesbeth Jochemsen, gevestigd aan de Schaepmanstraat 9, 8121XM te Olst (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Liesbeth Jochemsen
Schaepmanstraat 9
8121XM Olst
Nederland
liesbeth@liesbethjochemsen.nl

Liesbeth Jochemsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Liesbeth Jochemsen. Zij is te bereiken via liesbeth@liesbethjochemsen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
LiesbethJochemsen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-E-mailadres
-Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
LiesbethJochemsen.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via liesbeth@liesbethjochemsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LiesbethJochemsen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief: de Mythische Mare
– Om de door jou bestelde boek(en) bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LiesbethJochemsen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra een door jou besteld product naar jou is verzonden, verwijderen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens. Wanneer je je uitschrijft als volger en/ of wanneer je je uitschrijft van de nieuwsbrief, verwijderen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
LiesbethJochemsen.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LiesbethJochemsen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer over cookies lees je hier.
Lees ook ons koekjes beleid.

Hyperlinks die verwijzen naar andere websites
De website LiesbethJochemsen.nl bevat hyperlinks die verwijzen naar andere websites. Indien je op zo’n hyperlink klikt, word je doorgestuurd naar de betreffende website waarnaar die hyperlink verwijst. Het cookiebeleid en het privacy beleid van die betreffende website is daar van toepassing. Het cookiebeleid en het privacy beleid van LiesbethJochemsen.nl is daar niet van toepassing. LiesbethJochemsen.nl is niet verantwoordelijk voor het cookiebeleid en/ of het privacy beleid van andere websites dan die van zichzelf. Zij kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die door je bezoek aan één of meerdere andere websites dan LiesbethJochemsen.nl zou kunnen ontstaan.
Dit is ook van toepassing op je bezoek aan sociale media accounts waarnaar LiesbethJochemsen.nl verwijst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar liesbeth@liesbethjochemsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. LiesbethJochemsen.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. LiesbethJochemsen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LiesbethJochemsen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via liesbeth@liesbethjochemsen.nl.

Niets missen? En leuke extra's ontvangen? Word dan lid van de Mythische Mare.